ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 3

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์คดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (กรณีแทนตำแหน่งทีว่าง)
image

image เอกสารแนบ