ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 3

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ร่วมพิธีทำบุญและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 หลังใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
image

image เอกสารแนบ