ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 3

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือก
image

image เอกสารแนบ