ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 3

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ขนาด 24 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
image

image เอกสารแนบ