ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 3

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องทำงานผู้พิพากษาอาวุโส (โต๊ะและเก้าอี้ทำงานระดับ 11 และตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
image

image เอกสารแนบ