ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3
News
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 3 เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ขนาด 24 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดโครงการปฏิบัติและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรงห้องสันทนาการเป็นห้องทำงานผู้พิพากษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image