ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3
News
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Green Court ศาลยุติธรรมยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จุลสารศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2564 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์คดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (กรณีแทนตำแหน่งทีว่าง) ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า เป็น “องค์กรแห่งความสุข ระดับประเทศ ประจำปี 2563” ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+