ศาลอุทธรณ์ภาค 3
The Court of Appeal Region 3
News
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รับมอบร่มจากธนาคารออมสิน สาขาสีคิ้ว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นอุทธรณ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นอุทธรณ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพมารดาของบุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 3

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+